JSC糖果寶胡志明市
熱線:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Bánh truyền thống

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000:2005, những sản phẩm bánh của Bảo Minh luôn đảm bảo ATVSTP, thơm ngon đúng vị và có hạn sự dụng lâu dài.

Các dòng bánh truyền thống của Bảo Minh bao gồm:

- Bánh nướng, bánh dẻo cắt

- Bánh Bông nhài - bánh Ota

- Bánh Chả - Bánh Khảo - Chè Lam

- Bánh Pía sầu riêng - Bánh Cốm sầu riêng

Dữ liệu đang được cập nhật ...