JSC糖果寶胡志明市
熱線:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Lưu giữ và phát huy di sản ẩm thực của Việt Nam, kế thừa tinh hoa của dân tộc và công nghệ chế biến tiên tiến, mang lại niềm vui, dinh dưỡng và sức khỏe.

 

 

Tạo ra dấu ấn "Việt" trên bản đồ ẩm thực thế giới: Bảo Minh - Bánh Kẹo đặc sản Việt Nam

Các bài viết khác