Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh
Hotline:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Giá trị cốt lõi

Tri ân - Tận tâm - Học hỏi - Hợp tác - Khát vọng

Tri ân: Đất mẹ Việt Nam, các nghệ nhân ẩm thực và những người thưởng thứ

Tận tâm: Với nghề, khách hàng và lý tưởng tổ chức

Học hỏi: Để có thể sáng taọ và trở nên tuyệt hảo

Hợp tác: Cùng tạo ra cơ hội và gia tăng giá trị cho nhau

Khát vọng: Để thể giới biết đến các "Giá trị ẩm thực Viêt"

Các bài viết khác