Tri ân – Tận tâm – Học hỏi – Hợp tác – Khát vọng

  • Tri ân: Đất mẹ Việt Nam, các nghệ nhân ẩm thực & những người thưởng thức
  • Tận tâm: Với nghề, với khách hàng và với lý tưởng tổ chức
  • Học hỏi: Để có thể sáng tạo và trở nên tuyệt hảo, Bảo Minh sẽ một tổ chức học tập
  • Hợp tác: Cùng tạo ra cơ hội và gia tăng giá trị cho nhau
  • Khát vọng: Để thế giới biết đến các “Giá trị ẩm thực Việt”