TẦM NHÌN: MỘT THẾ GIỚI THẬT NGỌT NGÀO!
Quả địa cầu ba phần tư nước mắt, mặt đất này chỉ cần ngọt ngào thôi!
SỨ MỆNH: TRAO CƠ HỘI YÊU THƯƠNG QUA VỊ NGỌT TRUYỀN THỐNG
* Lưu giữ tinh hoa Việt
* Gói trọn tình thân mến
* Đam mê nghệ thuật chế tác
* Bánh mứt kẹo hoàn hảo.