Bảo Minh vinh dự giành được chứng nhận Bình đẳng giới tại nơi làm việc GEARS

Chiều ngày 14-06, tại Đống Đa, Hà Nội diễn ra diễn đàn “Văn hóa đa dạng, bình đẳng và bao trùm – thành tố quan trọng trong phát triển bền vững ESG” do VBCWE phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức.

Văn hóa Đa dạng, Bình đẳng và Bao trùm (DE&I) là một xu thế tất yếu và mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp theo đuổi trên hành trình phát triển bền vững. DE&I chính là thành tố quan trọng gắn với yếu tố S – Social trong ESG (Môi trường- Xã hội – Quản trị), mà ở đó, doanh nghiệp xây dựng một môi trường bình đẳng cho người lao động, một môi trường khiến họ tự hào, tự tin và được là chính mình nhất, không phân biệt tính giới, hoàn cảnh gia đình, không phân biệt xuất phát điểm của mỗi người.

Bảo Minh đã và đang chú trọng và đầu tư rất nhiều vào yếu tố con, coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tạo một môi trường sống và làm việc hiệu quả, an toàn, hạnh phúc. Bảo Minh là một thành viên tích cực của VBCWE trong việc triển khai đánh giá và thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc – nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững.

Dự án đánh giá đánh giá tại Bảo Minh từ tháng 09/2022 thuộc kì từ 01/06/2021 đến 31/05/2022. Khi kết thúc dự án đã nhận được nhiều điều rất tích cực. Việc thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc đã giúp Bảo Minh tạo nên không gian làm việc văn minh, bình đẳng và giúp CBCNV nữ tự tin khẳng định bản thân trong công việc.

 

bao-minh-vinh-du-gianh-duoc-chung-nhan-binh-dang-gioi-tai-noi-lam-viec-su-dung-cong-nghe-gears-anh-su-kien-bao-minh
Bà Ngô Thị Tính – Tổng Giám đốc công ty nhận chứng nhận đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc.

 

Sau khi dự án kết thúc, Bảo Minh đã thu được kết quả rõ rệt trong quá trình bình đẳng giới tại nơi làm việc và vinh dự là mộ trong 3 doanh nghiêp đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ đánh giá bình đẳng giới sử dụng công cụ GEARS.