Bảo Minh đạt Danh hiệu Sử dụng năng lượng xanh 3 sao

Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2021 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố.

mkt 8670

Năm 2021, chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh đã thu hút 90 đơn vị tham gia. 

Trên cơ sở chấm điểm, xếp hạng từ cao xuống thấp, Hội đồng đánh giá đã đề xuất công nhận 41 cơ sở đạt danh hiệu năng lượng xanh theo tiêu chí thành phố, trong đó có Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh.

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh mứt kẹo truyền thống tại Hà Nội, Bảo Minh luôn thực hiện tốt các phong trào do Trung ương phát động. Bảo Minh đã áp dụng mô hình sử dụng năng lượng xanh một cách hiệu quả, quản lý năng lượng và sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. Thông qua quá trình đánh giá, Sở Công thương trao tặng Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh danh hiệu Sử dụng năng lượng xanh 3 sao đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp.

Đại diện Công ty, ông Vương Duy Kiệm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh lên nhận Bằng chứng nhận + kỷ niệm chương Danh hiệu sử dụng năng lượng xanh 3 sao do Sở Công Thương cấp.

Theo bà Trần Thị Phương Lan- quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp đã thực hiện hàng loạt dự án năng lượng xanh, giúp tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng cũng như giảm lượng phát thải hàng chục nghìn tấn CO2 ra môi trường. Bên cạnh việc tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh, Hà Nội cũng kỳ vọng sẽ phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố.

Theo BTC, các cơ sở đạt danh hiệu sẽ được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhằm nâng hạng công nhận danh hiệu, tư vấn tham dự các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia và cao hơn nữa là khu vực ASEAN./.