Bảo Minh hướng về miền Trung thương yêu

11

 Bà Ngô Thị Tính – Tổng Giám đốc bánh mứt kẹo Bảo Minh và ban lãnh đạo quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Trong sáng ngày 20/10/2020, Ban Lãnh đạo công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, Công đoàn Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng công ty đã tổ chức quyên góp tại trụ sở Tổng công ty. Đồng thời, Tổng công ty kêu gọi lãnh đạo các đơn vị và Công đoàn các cấp tiếp tục chủ động tổ chức vận động cán bộ nhân viên tại đơn vị mình tùy tâm đóng góp, tích cực tham gia để phong trào ủng hộ đạt kết quả cao nhất.

238