Bảo Minh phát động phong trào “Thi đua Tết 2022” dành cho CBCNV

Đồng thời nâng cao tinh thần làm việc tập thể, gắn kết các thành viên trong CN/Khối/PB/BP cũng như vinh danh các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ban lãnh đạo Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh đã phát động phong trào “Thi đua Tết 2022”

1. Đối tượng tham gia.
– Toàn thể CBCNV Công ty (trừ CNV đang trong thời gian thử việc và lao động thời vụ).
2. Thời gian tham gia.
Từ 01/12/2021 đến 31/01/2022.
3. Phương thức tham gia.
Người dự thi sẽ tham gia 02 phần thi:
– Thi lý thuyết (Bắt buộc): Người dự thi tham gia thi lý thuyết. Người phụ trách có trách nhiệm phát động, triển khai, giám sát trong CN/Khối/PB/BP do mình quản lý, nhằm đảm bảo mọi CBCNV dự thi đều tham gia thi lý thuyết.
– Thi thực hành: Người dự thi hoàn thành thi lý thuyết sẽ được người Phụ trách CN/Khối/PB/BP đánh giá kết quả thi thực hành.
Đối với CBCNV Gián tiếp (Riêng Khối Kinh doanh chỉ bao gồm: BP vận chuyển, Admin, Trợ lý GĐ KD): Tìm kiếm “Chiến binh xuất sắc” với 5 giải thưởng giá trị lên tới 12 triệu đồng.
Đối với CBCNV Sản xuất tìm kiếm “Chiến sĩ sản xuất giỏi” với 5 giải thưởng giá trị lên tới 12 triệu đồng và Vinh danh “Bàn tay vàng” với 3 giải giá trị.
Đối với CBCNV Khối Kinh doanh (Không bao gồm: CBCNV BP vận chuyển, Admin, Trợ lý GĐ KD) tìm kiếm “Vua bán hàng Tết 2022”Giá trị 5 giải thưởng lên tới 34 triệu đồng.

Từ khi phong trào thi đua Tết 2022 được phát động đã thu hút đông đảo CBCNV Bảo Minh nhiệt tình hưởng ứng.

Thông tin thêm về cuộc thi và danh sách CBCNV đạt giải sẽ tiếp tục được cập nhật.