Bảo Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Sinh nhật cho CBCNV sinh tháng 1,2,3

p17sinh nhat 3p17sinh nhat 6

Chủ tịch HĐQT và TGĐ phát biểu tại chương trình

p17sinh nhat 2 1p17sinh nhat 4

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

p17sinh nhat

p17sinh nhat 1 1

p17sinh nhat 7

p17sinh nhat 8

p17sinh nhat 5

Hôm nay, chị em cán bộ công nhân viên Bảo Minh là những người hạnh phúc nhất!