Bảo Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Sinh nhật cho CBCNV sinh tháng 1,2,3

Chủ tịch HĐQT và TGĐ phát biểu tại chương trình

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Hôm nay, chị em cán bộ công nhân viên Bảo Minh là những người hạnh phúc nhất!