Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh được công nhận đạt tiêu chuẩn về an toàn về an ninh, trật tự năm 2023

Ngày 25/04/2024, Bà Ngô Thị Tính Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh đã thay mặt Công ty nhận giấy Chứng Nhận ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ.

cong ty co phan banh mut keo bao minh duoc cong nhan dat tieu chuan ve an toan ve an ninh trat tu nam 2023 z5381731631022 7fe20b83962bef7f0c2e4c4ce86f669b

 

cong ty co phan banh mut keo bao minh duoc cong nhan dat tieu chuan ve an toan ve an ninh trat tu nam 2023 cong ty co phan banh mut keo bao minh duoc cong nhan dat tieu chuan ve an toan ve an ninh tra

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, Bảo Minh đã xuất sắc đạt được 5 tiêu chí:

  1. Quý I hằng năm, chi bộ có nghị quyết, khu dân cư có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.
  2. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
  3. Không để xảy ra một trong các trường hợp sau: Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng; Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; Hoạt động ly khai, đòi tự trị; Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân; Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  4. Tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư, bao gồm: Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác so với năm trước; Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý; Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).
  5. Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Thông tư 124/2021/TT-BCA sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2022 và thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Việc xét duyệt công nhận KDC, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về ANTT được thực hiện mỗi năm một lần, bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định. Đây còn là căn cứ đánh giá để xét khen thưởng hàng năm về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xét khen thưởng công nhận danh hiệu có liên quan về ANTT.

cong ty co phan banh mut keo bao minh duoc cong nhan dat tieu chuan ve an toan ve an ninh trat tu nam 2023 z5381731638752 bcfeb4c2fa864c3895c298946944b682

Trong năm 2024 này, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh tiếp tục không ngừng phấn đấu để đạt tiêu chuẩn về an toàn về an ninh, trật tự năm 2024.