Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

Chương trình nhằm mục đích: Nâng cao tinh thần trách nhiệm các tập thể, cá nhân; khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ công nhân của Công ty, tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến mới trong sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh; sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Thông qua chương trình, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, có sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất, công tác, tạo ra sản phẩm mới sẽ được ghi nhận và vinh danh.

img 1278

Chương trình thi đua nội bộ được Ban lãnh đạo Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh luôn chú trọng và đầu tư hết mức. Chương trình là sân chơi bổ ích giúp gắn kết các thành viên trong công ty, phát huy năng lực làm việc nhóm và khả năng sáng tạo của mỗi người. Đồng thời, thông qua chương trình, các CBCNV có cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân, đưa ra những ý tưởng táo bạo, mới mẻ, hữu ích để xây dựng văn hóa công ty, phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Phong trào thi đua bắt đầu từ 8/3 tới hết 29/4/2021 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 25 triệu đồng.

Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào 20-23/5/2021 – Ngày kỷ niệm 15 năm thành lập công ty.