Văn hóa Doanh nghiệp – Nét đẹp con người Bảo Minh

Việc đọc, hiểu và chia sẻ thông tin từ cuốn sổ VHDN này để chúng ta cùng ghi nhớ, cùng suy nghĩ, cùng hành động và cùng cam kết với Công ty, Chúng ta đã góp phần đưa văn hóa Bảo Minh thẩm thấu vào cuộc sống, có giá trị cho mỗi cá nhân và cả cộng đồng.

Thay mặt Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh, xin gửi đến toàn thể CBCNV Sổ tay văn hóa cùng lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

Tổng Giám Đốc – Nghệ nhân

Ngô Thị Tính