89 CBCNV Bảo Minh tham dự Tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Chương trình tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất.

z2212436919744 607db85888150f313f905021dc7de492

Huấn luyện ATVSLĐ là một biện pháp hiệu quả để hạn chế tai nạn lao động. Bởi thông qua các lớp huấn luyện, người lao động sẽ được cung cấp những kiến thức, quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: 

  • Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ
  • Chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động
  • Huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; Phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ, xây dựng nội quy ATLĐ
  • Các yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động
  • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ; phương pháp tự kiểm tra ATVSLĐ, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, các nguy cơ mất ATVSLĐ tại cơ sở; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động… 

z2212436921172 57130fab38a67eb5e6069a74b29fccb1

Qua buổi tập huấn, 100% CBCNV đều nắm vững các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ, được huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: nhận biết các yếu tố nguy hiểm, quy trình xử lý sự cố liên quan… Các CBCNV đều thực hiện tốt các yêu cầu của giảng viên và hoàn thành tốt bài thi trắc nghiệm sau khi kết thúc buổi tập huấn.