Công ty Bảo Minh: Chuyên nghiệp hơn với 5S

Công cụ quản lý 5S đã giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Theo đó, từ tháng 6 – 11/2018, Chương trình 5S được triển khai tại khu vực sản xuất, văn phòng, kho thành phẩm và kho nguyên phụ liệu của công ty ở nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long (Hà Nội). Để chương trình đạt hiệu quả cao, công ty đã ban hành quy chế 5S nhằm quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn và vai trò của từng cá nhân trong Ban 5S. Quy chế khen thưởng 5S được ban hành là động lực thúc đẩy khi vận hành toàn diện chương trình 5S tại nhà máy. Đây là cơ sở về chính sách cho công ty trong việc xây dựng và phát triển phong trào 5S sau này.

3446 nh 1

Khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh

Với đặc thù là đơn vị sản xuất bánh mứt kẹo với rất nhiều công đoạn/khâu sản xuất, để đạt hiệu quả cao, các chuyên gia tư vấn đã chia nhỏ công việc và làm việc với phụ trách 5S của từng khu vực như: Văn phòng, kho, bộ phận nướng… thay vì chỉ làm việc thông qua thư ký 5S như các doanh nghiệp khác. Nhờ đó, bộ phận tư vấn đã cập nhật nhanh tình hình triển khai ở từng bộ phận và có phương án điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, cán bộ chuyên trách nhận thức được sâu sắc về ý nghĩa của 5S để có trách nhiệm cao hơn thay vì đùn đẩy cho thư ký 5S.

Ông Nguyễn Thế Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Bảo Minh – nhận định, 5S đã mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. 100% người lao động dưới nhà máy và 40% nhân viên văn phòng được đào tạo 5S, công ty cũng xây dựng được tiêu chí, quy định để đánh giá và duy trì 5S. Công cụ quản lý 5S đã giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Kết quả, sau 5 tháng triển khai 5S công ty đã tiến hành kẻ vẽ lối đi lại, mã hóa phân lô ở kho nguyên phụ liệu và kho thành phẩm, bổ sung sơ đồ kho. Tại khu vực văn phòng, công ty đã tiến hành bổ sung nhãn tên cho tất cả các tủ tài liệu, tủ đồ dùng, các gáy file tài liệu đều được định danh. Tại khu vực sản xuất, công ty tiến hành kẻ vẽ lối đi lại, định vị trí đồ vật dễ di chuyển tại một số khu vực khô ráo, bổ sung tên các khu vực, nhãn tên đồ dùng.

Tác phong, nề nếp của người lao động cũng được thay đổi, khi công ty tiến hành đánh giá 5S theo 2 biểu đã thiết lập gồm biểu đánh giá hàng ngày cho các tổ trưởng 5S và các biểu đánh giá hàng tuần cho đại diện Ban 5S. Công ty đã ban hành quy chế 5S, quy chế khen thưởng 5S; khen thưởng một số bộ phận có ý tưởng cải tiến tốt về 5S và trong sản xuất.

Bà Ngô Thị Tình – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh: “Sau khi triển khai 5S, đồ dùng, vật tư tại kho nguyên phụ liệu được định vị và dễ di chuyển; khu vực áp dụng mang lại hiệu quả cao nhất là kho và khu vực sản xuất. Thông điệp mà Bảo Minh muốn gửi đến các doanh nghiệp khác là, càng là doanh nghiệp thực phẩm càng phải làm 5S. Công ty đã được cấp chứng chỉ số 5S/2018/DN-26 ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương về thực hành tốt 5S tại doanh nghiệp”.