KẸO DỒI – Đặc Sản Việt Nam

04 Th10, 2020

Kẹo dồi có xuất xứ từ Nam Trực, tỉnh Nam Định

Đọc thêm

KẸO LẠC – Đặc Sản Việt Nam

03 Th10, 2020

Theo tương truyền thế kỷ XVII, cung phi của Chúa Trịnh Tráng đứng ra dạy người dân làng Đường Lâm cách trồng Mía nấu kẹo. Vị ngọt của nguyên liệu đường từ ...

Đọc thêm

Kẹo Vừng – Đặc Sản Việt Nam

02 Th10, 2020

Theo tương truyền thế kỷ XVII, cung phi của Chúa Trịnh Tráng đứng ra dạy người dân làng Đường Lâm cách trồng Mía nấu kẹo. Vị ngọt của nguyên liệu đường từ ...

Đọc thêm

BÁNH TRONG 5 VỊ – TRUYỀN THỐNG – CẢI TIẾN

01 Th10, 2020

“ Bảo Minh tự hào khi là một trong những công ty sản xuất, lưu giữ và phát triển tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Bánh Trong được xem như một bước tiến để đưa ...

Đọc thêm

Nói về bánh giầy hoàng cung – bánh giầy Lang Liêu

27 Th9, 2020

Vào đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi dẹp giặc Ân, vua cha có ý định truyền ngôi cho một trong số các hoàng tử của mình. Hoàng tử được kế vị ngai vàng là ...

Đọc thêm