JSC糖果寶胡志明市
熱線:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Giá trị cốt lõi

Tri ân: Đất mẹ Việt Nam, các nghệ nhân ẩm thực và những người thưởng thứ, Tận tâm: Với nghề, khách hàng và lý tưởng tổ chức, Học hỏi: Để có thể sáng taọ và trở nên tuyệt hảo, Hợp tác: Cùng tạo ra cơ hội và gia tăng giá trị cho nhau, Khát vọng: Để thể giới biết đến các "Giá trị ẩm thực Viêt"

Tri ân - Tận tâm - Học hỏi - Hợp tác - Khát vọng

Các bài viết khác