Tạo ra dấu ấn “Việt” trên bản đồ ẩm thực thế giới: Bảo Minh – Bánh Kẹo đặc sản Việt Nam

Lưu giữ và phát huy di sản ẩm thực của Việt Nam,  kế thừa tinh hoa của dân tộc, ứng dụng khoa học và công nghệ chế biến tiên tiến, mang lại niềm vui, dinh dưỡng và sức khỏe.