BAO MNH CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY - BAO MNH CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

Development history

Development history

2018 to present
2018
2014
2006
1989
1955 – 1989

Phát triển thương hiệu Bảo Minh lớn mạnh, uy tín trên thị trường

+ Hệ thống: Các kênh phân phối trên toàn quốc: GT, MT, STTI, Horeca và kênh xuất khẩu theo hình thức chính ngạch.

+ Sản phẩm: Mở rộng sản xuất thêm bánh Sandochi, bánh Trong, bánh Soggi, bánh đậu xanh tươi.

Thành lập chi nhánh và khánh thành nhà máy phía Nam

+ Hệ thống: Mở rộng thêm kênh xuất khẩu

+ Sản phẩm: Mở rộng sản xuất thêm Bánh cốm đai, Cốm phủ dừa

Xây dựng nhà máy ở Khu công nghiệp Nam Thăng Long (Hà Nội)

+ Hệ thống: Mở rộng các NPP trên toàn quốc, thêm kênh Horeca và hệ thống siêu thị trên toàn quốc

+ Sản phẩm: Mở rộng phát triển sản phẩm bánh Pía

Thành lập Công ty cổ phần Bảo Minh

+ Hệ thống: Đã có các NPP miền Bắc, tổng thầu miền trung và miền Nam; Các kênh siêu thị và kênh Horeca.

+ Sản phẩm: Mở rộng sản xuất thêm kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi và bánh bông nhài

Bắt đầu xây dựng tên thương hiệu Bảo Minh

+ Hệ thống: Xưởng sản xuất tại Châu Long, Nghi Tàm; Phân phối sản phẩm tại Hà Nội.

+ Sản phẩm: Bánh cốm, Bánh phu thê, Các sản phẩm bánh trung thu

Sản xuất các sản phẩm bánh kẹo truyền thống theo mô hình hộ gia đình

+ Hệ thống: Bán tại Quán Thánh.

+ Sản phẩm: Bánh cốm, Bánh trung thu